JÁTÉK MEGNEVEZÉSE: PRÉMIUM ABRONCS AKCIÓ – 2020. TAVASZ

JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője a MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12., cégjegyzékszám: 15 09 060486, adószám: 10428342-2-15), a továbbiakban "Szervező". A nyereményt a Szervező biztosítja. Jelen játékszabályzat a http://www.premiumjatek.marso.hu/szabalyzat címen érhető el; a Szervező székhelyén előre egyeztetett időpontban, papír alapon, írásban is megtekinthető. A Játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott napokon kerül lebonyolításra. A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Játék időtartama: 2020. május 4. 8:00 órától 2020. május 31. 23:00 óráig tart.

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (magánszemély) jogosult részt venni. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. A részvétel feltétele, hogy Játékos a kijelölt szervizekben (1. számú melléklet) vagy a www.marso.hu webáruházban a játék időtartama alatt legalább 1 garnitúra, azaz 4 db OE jelöléssel ellátott UHP prémium (17” feletti Continental, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Goodyear) nyári abroncsot vásárol, majd a 4 db abroncs vásárlásáról szóló számlával regisztrál a Játék weboldalán (http://www.premiumjatek.marso.hu). A Játékban kizárólag az akció ideje alatt és kizárólag az 1. számú mellékletben felsorolt szervizekben/weboldalon vásárolt abroncsokkal lehet részt venni.

Érvényes regisztráló: A nyereményjátékba való regisztráció során Játékosnak a következő adatokat kell megadnia: vezeték- és keresztnév, cím (melyek megegyeznek a számlán feltüntetett adatokkal), telefonszám, email cím, abroncs vásárlásának helye, vásárlásról szóló számla képének feltöltése (jpg vagy png vagy pdf fájlformátumban). Játékosok kötelesek Szervező Általános Szolgáltatási Feltételeit (ÁSZF) betartani (http://www.marso.hu/aszf). A feltöltések beérkezési időpontjait illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó. A regisztráció érvényességéről e-mailben értesítjük a Játékost. Hibás és/vagy hiányos regisztráció esetén az értesítés kiküldésének napjától számítva a hiánypótlásra 2 hét áll rendelkezésre. A hiánypótlás elmaradásakor, valamint a megadott időszak utáni hiánypótlás esetén a regisztráció érvénytelennek minősül.

NYEREMÉNYEK

A Szervező az alábbi nyereményeket biztosítja a Játék során:

  • 25 darab 6.000 Ft értékű üzemanyagutalvány

A felajánlott nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény után fizetendő adókat a Szervező vállalja magára. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel és tegyen elérhetővé a Játékosok számára. A nyereményeket a Szervező postai úton, tértivevényes formában juttatja el a nyerteseknek a regisztrációkor feltöltött számlán található címre, legkésőbb 2020. július 31-ig.

A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA

  • Az 25 darab 6.000 Ft értékű üzemanyagutalvány nyerteseinek az első 25 érvényesen regisztráló Játékost tekintjük.

A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás beküldéseket küldő, nem valós adatokkal regisztráló Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból. A beküldések érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. Szervező a nyertes Játékosnak a számlán feltüntetett személyt tekinti. Amennyiben a regisztrációkor megadott adatok nem egyeznek a számlán szereplő adatokkal, úgy a Játékos regisztrációja érvénytelennek minősül és elveszti jogosultságát a nyereményre.

PÓTNYERTESEK, AZ ÁT NEM VETT NYEREMÉNYEK KEZELÉSE

Az első 25 érvényes regisztráló tértivevényes postai úton kapja meg nyereményét. Amennyiben valamelyik nyertes Játékos a küldeményt nem veszi át, sorrendben a következő Játékos, azaz 26, majd 27…stb. Játékos szerez jogot a nyereményre.

Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat vagy az Általános Szolgáltatási Feltételeket és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

KIZÁRÁS

A marso.hu oldal használatához kapcsolódó Általános Szolgáltatási Feltételeket, vagy jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban. Amennyiben az ÁSZF vagy a Játékszabály megsértésére a nyeremény kiküldése után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szolgáltatónak megfizetni és minden egyéb tekintetben Szolgáltatóval együttműködni. A Szervező, valamint a Játékban részt vevő szervizek, megbízottjai, ügynökségei, azok alkalmazottai és családtagjaik nem vehetnek részt a nyereményjátékban Játékosként. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kiosztásra kerülnek.

ADÓZÁS, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A nyeremények után fizetendő adót Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban az arra jogosult személy (képviselő) írásban tesz nyilatkozatot. A nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint történik. Ilyen nyilatkozat hiányában a Játékos elveszti jogosultságát a nyereményre az átvételi határidő elmúltával. Szervező ilyen irányú kérése esetén Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

ADATKEZELÉS    

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatónk az alábbi weboldalon érhető el:

https://www.marso.hu/adatkezelesi-tajekoztato

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Játékban résztvevő szervizek listája

Szerviz neve

Szerviz címe

MARSOPONT Ajak

4524 Ajak, Vasút u. 16.

MARSOPONT Békéscsaba

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.

MARSOPONT Budaörs

2040 Budaörs, Kinizsi u. 5. – KIKA parkoló

MARSOPONT Budaörs II

2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

MARSOPONT Budapest III. ker. Dallas

1037 Budapest, Zay út 5.

MARSOPONT Budapest IV. kerület

1047 Budapest, Arany János utca 2-6.

MARSOPONT Budapest IX. kerület

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 22.

MARSOPONT Budapest XXIII. kerület

1238 Budapest, Bevásárló u. 6. – KIKA parkoló

MARSOPONT Debrecen

4031 Debrecen, Szoboszlói út 7.

MARSOPONT Dunaharaszti

2330 Dunaharaszti, Gábor Áron utca 1.

MARSOPONT Fót

2151 Fót, Fehérkő utca 1.

MARSOPONT Győr

9027 Győr, Puskás Tivadar út 19.

MARSOPONT Hódmezővásárhely

6800 Hódmezővásárhely, Jókai utca 17.

MARSOPONT Kaposvár

7400 Kaposvár, Jutai u. 26.

MARSOPONT Kisvárda

4600 Kisvárda, Csillag út 23.

MARSOPONT Mezőberény

5650 Mezőberény, Hajnal utca 2-4.

MARSOPONT Miskolc

3527 Miskolc, József Attila utca 86.

MARSOPONT Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12.

MARSOPONT Paks

7030 Paks, Tolnai u. 2.

MARSOPONT Páty

2071 Páty, Rákóczi út 24.

MARSOPONT Pécel

2119 Pécel, Rákos u. 1.

MARSOPONT Pécs

7622 Pécs, Siklósi út 26.

MARSOPONT Pécs II

7622 Pécs, Közraktár utca 12.

MARSOPONT Pilisszentiván

2084 Pilisszentiván, Bánki Donát u. 2.

MARSOPONT Szeged

6724 Szeged, Vásárhelyi Pál utca 22.

MARSOPONT Szentes

6600 Szentes, Vásárhelyi út 29.

MARSOPONT Szombathely

9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 1.

MARSOPONT Veszprém

8200 Veszprém, Almádi út 17/1.

MARSOPONT Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg, Sport utca 3.

www.marso.hu

2. számú melléklet: Abroncs oldalfali jelölések listája

*

BMW modellekhez

*MO

MERCEDES-BENZ & BMW modellekhez (E-Class)

AO

AUDI modellekhez

AO1

AUDI modellekhez

AOE

AUDI modellekhez

AR

ALFA ROMEO modellekhez

ELO

ELIO modellekhez

J

JAGUAR modellekhez

JLR

JAGUAR + LAND ROVER modellekhez

LR

LAND ROVER modellekhez

M3

BMW M3 modellhez

ME*

MERCEDES-BENZ & BMW defekttűrő

MGT

MASERATI modellekhez

MO

MERCEDES-BENZ modellekhez

MO1

MERCEDES-BENZ modellekhez

MOE

MERCEDES-BENZ / AMG modellekhez (SSR)

MOS

MERCEDES-BENZ GLS modellhez (ContiSilent)

MOV

MERCEDES-BENZ Viano modellekhez

N0

PORSCHE modellekhez

N1

PORSCHE modellekhez

N2

PORSCHE modellekhez

NA0

PORSCHE modellekhez

ND0

PORSCHE modellekhez

NE0

PORSCHE modellekhez

NF0

PORSCHE modellekhez

NI

NextEV

RO1

AUDI modellekhez

RO2

AUDI modellekhez

RO3

AUDI modellekhez

T0, T1…

TESLA modellekhez

OL

VOLVO modellekhez

VW+

Volkswagen modellekhez